دبیرستان دخترانه سپهر (دوره دوم)
۱۹ دی ۹۳, ۰۲:۱۳
فرض کنید در یک کشتی هستید و کشتی درحال غرق شدن است و شما در شرایطی هستید که مجبورید  4 حیوان موجود در کشتی رایکی یکی داخل آب بیندازید به ترتیب کدام حیوان را می اندازید؟
1- گاو
2- گوسفند
3- پلنگ
4- اسب
 
نقشه سایت