دبیرستان دخترانه سپهر (دوره دوم)

کلاس های برگزار شده در کتابخانه

۱۴ دی ۹۳, ۱۷:۰۱
دوَم انسانی - کلاس جغرافیا - 93/7/20 -سرکار خانم صالحی
دوَم انسانی -کلاس جغرافیا -93/8/4 - سرکار خانم صالحی
سوَم انسانی-کلاس دینی-93/8/6- سرکار خانم ترکمان
دوَم انسانی- کلاس تاریخ-93/8/11 - سرکار خانم چابک سوار
اوَل( 1/2) -کلاس ادبیات -93/8/18 -سرکار خانم کاظمی
دوَم ریاضی -کلاس ادیات - 93/9/2 -سرکار خانم جمالی- تدریس درس6 (ادبیات معاصر)
دوَم انسانی - کلاس عربی- 93/9/3 -سرکار خانم نقدی
اوَل (1/2) - کلاس دینی -93/9/3 - سرکار خانم کمالی- مطالب علمی
سوَم انسانی- کلاس عربی- 93/9/4 - سرکار خانم روحانی
سوَم ریاضی- کلاس عربی - 93/9/4 -سرکار خانم روحانی - تدریس مفعول مطلق
دوَم انسانی- کلاس تاریخ-93/9/9 - سرکار خانم چابک سوار
اوَل (1/1) -کلاس عربی-93/9/9 -سرکار خانم روحانی - تدریس درس 5 (جامد ومشتق )
دوَم انسانی-کلاس عربی- 93/9/10- سرکار خانم نقدی
سوَم اناسانی- کلاس زبا انگلیسی-93/9/10- سرکار خانم شاه جهان
اوَل (1/1)-کلاس دینی-93/9/10- سرکار خانم کمالی-مطالب علمی
اوَل (1/2) -کلاس دینی -93/9/10 - سرکار خانم کمالی- تفسیر قرآن
دوَم تجربی- کلاس شیمی- 93/9/11 - سرکار خانم محمودی-انرژی نخستین یونش و بررسی نمودارهای آن
اوَل (1/1)- کلاس زبان انگلیسی -93/9/17 -سرکار خانم یونسی- دوره 5درس اوَل جهت آمادگی برای آزمون مرات و حل آزمون میان سال کتاب تاجیک
سوَم انسانی- کلاس فلسفه و منطق- 93/9/17 - سرکار خانم قاسمی- رفع اشکال و مرور کلی جهت آمادگی برای ازمون ترم اوَل
دوَم انسانی-کلاس ادبات- 93/9/25 - سرکار خانم اسدی - تدریس درس 10(بینوایان) و درس 11(مائده های زمینی) و حفظ شعر مولانا
 
 
نقشه سایت