دبیرستان دخترانه سپهر (دوره دوم)

لیست کتب مرجع

۱۴ دی ۹۳, ۱۰:۴۶
شماره ثبت عنوان کتاب موضوع مولف یا مترجم ناشر جلد خلاصه کتاب
18 دایره المعارف کودکان و نوجوانان مرجع استاد قاسم قالیباف پیام آزادی اوَل -
19 دایره المعارف کودکان و نوجوانان مرجع استاد قاسم قالیباف پیام ازادی دوَم -
20 دایره المعارف علوم مرجع مهندس محمود سالک پیام آزادی دوَم -
21 دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان مرجع قاسم قالیباف پیام آزادی - -
22 اطلس ایران مرجع محمود طالقانی/ گی بورژل/علی گلی/مسعود کوثری دانشگاه تهران - -
23 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران مقدمه -
24 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
اوَل
آ
-
25 لغت نامه مرجع علی اکبردهخدا دانشگاه تهران
دوَم
اردی بهشت
-
26 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
سوَم
انفضاج
-
27 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
چهارم
پ
-
28 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
پنجم
تنک جنگل
-
29 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
ششم
حدث
-
30 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
هفتم
درپرست
-
31 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
هشتم
روان
-
32 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
نهم
شام خوردن
-
33 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
دهم
عربستان
-
34 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
یازدهم
قزلباش
-
35 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
دوازدهم
گندشک
-
36 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
سیزدهم
مضعف
-
37 لغت نامه مرجع علی اکبر دهخدا دانشگاه تهران
چهاردهم
نواخت
-
38 فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی مرجع حمید کاشانیان نشر نو - -
39 دایره المعارف پرواز یا راهنمای پرواز گران مرجع مهران درَینوگورانی پیام آزادی - -
40 فرهنگ کاربردی نشر نو مرجع محمَد رضا جعفری دانشیار - -
41
اطلس جامع گیتا شناسی
87-88
مرجع سعید بختیاری موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی - -
42
اطلس جامه گیتا شناسی
87-88
مرجع سعید بختیاری موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی - -
43 اطلس ایران و جهان مرجع - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی - -
44 امثال و حکم مرجع علی اکبر دهخدا امیر کبیر
اوَل
ا -ت (2سری)
-
45 امثال و حکم مرجع علی اکبر دهخدا امیر کبیر
دوَم
ت -ق
(2سری)
-
46 امثال و حکم مرجع علی اکبر دهخدا امیر کبیر
سوَم
ک- مزن
(2سری)
-
47 امثال و حکم مرجع علی اکبر دهخدا امیر کبیر
چهارم
مزن-ی
(2سری)
-
48 فرهنگ آسمانگر مرجع حسنعلی محمَدی فراگفت
-
(2سری)
-
49 فرهنگ معاصر فارسی امروز مرجع غلامحسین صدری افشار/نسرین حکمی/نسترن حکمی فرهنگ معاصر - -
50 فرهنگ فارسی مرجع دکترمحمَد معین سرایش - -
51 فرهنگ کامل فارسی مرجع دکتر محمَد معین فردوس - -
52 فرهنگ فارسی مرجع دکترمحمَد معین امیر کبیر
اوَل
آ-خ
-
53 فرهنگ فارسی مرجع دکتر محمَد معین امیر کبیر
دوَم
د-ق
-
54 برهان قاطع مرجع محمَد حسین بن خلف تبریزی امیر کبیر
اوَل
آ-ث
-
 
 
نقشه سایت