کادر اجرایی
نام سمت مدرک تحصیلی  
خانم کتان فروش  مدیریت کارشناسی ارشد   
خانم  سلطانی معاون آموزشی لیسانس الهیات  
خانم پرتوی معاون کارشناسی   
خانم بیگ زاده
مسئول پایه 
دوازدهم
کارشناسی ارشد   
خانم رئیسی
مسئول پایه
یازدهم
کارشناسی  
خانم خبازی مسئول پایه دهم کارشناسی ارشد  
خانم خدامردی معاون فناوری کارشناسی ارشد  
خانم عبدالهی امور مالی کارشناسی  
سمیرا رحمانی متصدی ازمایشگاه کارشناسی ارشد  
خانم خلدی
معاون
تربیتی
کارشناسی  
خانم مشیریخواه
شاه حسینی
دفتردار دیپلم   
 
 
کادر آموزشی

 

نام دبیر

نام درس

روزهای کاری

پایه تدریس

1

سرکار خانم کامرانی

فیزیک

شنبه - دوشنبه

دهم

2

سرکار خانم  افضلی

فیزیک

شنبه - دوشنبه

یازدهم

3

سرکار خانم محمودی

شیمی

یکشنبه – چهار شنبه

یازدهم

5

سرکار خانم

 نیک اقبال

ریاضی

یکشنبه – سه شنبه - چهارشنبه

دهم ریاضی- یازدهم تجربی و ریاضی

6

سرکار خانم واشقانی

ریاضی - هندسه

شنبه – سه شنبه

دهم تجربی- یازدهم ریاضی

8

سرکار خانم  حاجتی

زیست

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم تجربی

10

سرکار خانم بیات

زبان فارسی- ادبیات

یکشنبه - چهارشنبه

دهم – یازدهم تجربی و ریاضی و انسانی

11

سرکار خانم کاظمی

ادبیات- زبان فارسی

سه شنبه

دهم

12

سرکار خانم

برنجی

ادبیات

چهارشنبه

سوم

13

سرکار خانم صالحی

جغرافیا/اقتصاد/روانشناسی

شنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم انسانی

14

سرکار خانم چابکسوار

تاریخ

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم انسانی

15

سرکار خانم

پیشگر

زبان

دوشنبه

یازدهم

16

سرکار خانم

زینت ساز

جامعه

سه شنبه

یازدهم انسانی

17

سرکار خانم روحانی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

یازدهم

18

سرکار خانم

روحانی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

دهم

19

سرکار خانم

زینت ساز

فلسفه و منطق

شنبه

دهم و یازدهم انسانی

20

سرکار خانم

کمالی

دینی

شنبه - یکشنبه

دهم

21

سرکار خانم ملازاده

دینی

شنبه – سه شنبه

یازدهم

22

سرکار خانم

فتحی

ورزش

دوشنبه

دهم و یازدهم

 
 
 
نقشه سایت