کادر اجرایی  
نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی سمت
معصومه کتان فروش  مدیر کارشناسی مدیر
ویدا سلطانی معاون آموزشی لیسانس الهیات معاون آموزشی
ناهید کلائی معاون لیسانس معاون اجرایی
نسرین موقوفه معاون آموزشی پیش دانشگاه کارشناسی ارشد  مشاور پیش دانشگاهی 
لیلا حیاتی معاون پرورشی لیسانس معاون تربیتی
زینب اسفندیاری مسئول سایت  لیسانس برنامه نویسی مسئول سایت
سعیده عبدالهی  مالی و تکثیر لیسانس حسابداری مسئول مالی 
سمیرا رحمانی متصدی ازمایشگاه فوق لیسانس زیست مسئول آزمایشگاه
الهه ارقند مسئول کتابخانه لیسانس زیست دبیر راهنما
سمانه جعفرزاده دبیر راهنما فوق لیسانس دبیر راهنما
هاجر مشیریخواه دفتردار دیپلم اقتصاد  دفتردار
 
     
 
کادر آموزشی  

 

نام دبیر

نام درس

روزهای کاری

پایه تدریس

1

سرکار خانم ارشدی

فیزیک

شنبه - دوشنبه

سوم

2

سرکار خانم  افضلی

فیزیک

شنبه - دوشنبه

دهم

3

سرکار خانم محمودی

شیمی

یکشنبه – چهار شنبه

دهم

4

سرکار خانم  رضایی

شیمی

یکشنبه – سه شنبه

سوم

5

سرکار خانم  نیک اقبال

ریاضی

یکشنبه – سه شنبه - چهارشنبه

دهم ریاضی- سوم تجربی و ریاضی

6

سرکار خانم واشقانی

ریاضی - هندسه

شنبه – سه شنبه

دهم تجربی- سوم ریاضی

7

سرکار خانم اله دوستی

ریاضی - آمار

دوشنبه

دهم (انسانی)- سوم(انسانی)

8

سرکار خانم  حاجتی

زیست

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و سوم تجربی

9

سرکار خانم  تبریزی

زمین

شنبه

سوم تجربی

10

سرکار خانم بیات

زبان فارسی- ادبیات

یکشنبه - چهارشنبه

دهم – سوم تجربی و ریاضی و انسانی

11

سرکار خانم کاظمی

ادبیات- زبان فارسی

سه شنبه

دهم

 

نام دبیر

نام درس

روزهای کاری

پایه تدریس

12

سرکار خانم برنجی

ادبیات

چهارشنبه

سوم

13

سرکار خانم صالحی

جغرافیا/اقتصاد/روانشناسی

شنبه - چهارشنبه

دهم و سوم انسانی

14

سرکار خانم چابکسوار

تاریخ

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و سوم انسانی

15

سرکار خانم شاه جهان

زبان

دوشنبه

سوم

16

سرکار خانم محبی

جامعه

سه شنبه

سوم انسانی

17

سرکار خانم روحانی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

سوم

18

سرکار خانم نقدی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

دهم

19

سرکار خانم زینت ساز

فلسفه و منطق

شنبه

دهم و سوم انسانی

20

سرکار خانم کمالی

دینی

شنبه - یکشنبه

دهم

21

سرکار خانم قاسمی

دینی

شنبه – سه شنبه

سوم

22

سرکار خانم آزادگان

ورزش

دوشنبه

دهم و سوم

 
 
     
 
نقشه سایت