درج مطلب

فعالیتهای فرهنگی پرورشی

دنیای پر رمز و راز نوجوانی و جلب همکاری در این سنین بیش از هرچیز آگاهی و ظرافت خاصی را می طلبد. شناخت استعداد های نهفته و به فعلیت رسانیدن آنها با توجه به روحیات افراد در نیل به اعتلا اخلاقی و شخصیتی مهمترین و در حقیقت دشوارترین مرحله در روند تکاملی انسان است. فعالیت های فرهنگی و پرورشی در مدرسه که منجر به دستیابی به اهداف فوق میشود از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. به گونه ایی که مربیان با تعامل و همیاری دانش آموزان توانسته اند در فراهم آوردن بستر های مناسب این خود شکوفایی قدم بردارند.

دبیرستان معتقد است که دانش آموزان نیازمند ترسیم برنامه جدیدی هستند و آن گرایش و تقویت معنویت در آنهاست از آنجا که نوجوانان در کسب هویت خود به دنبال ایده آل های فلسفی و مذهبی می گردند تا آرامش پذیرند، در راستای همین اهداف برنامه های واحد فرهنگی به شرح ذیل می باشد .

1- برگزاری نماز جماعت :

"نماز برترین چیزی است که می تواند همه افراد جامعه مسلمان را به تهذیب اخلاقی و تعالی روحی و معنوی برساند."

به همین جهت برگزاری نماز جماعت در راس فعالیتهای پرورشی قرار داشته و با تشویق و ترغیب دانش آموزان به همراه همکاران هر روز در ساعت مقرر در نمازخانه مدرسه اقامه می گردد.

 2 – برگزاری فعالیتهای قرآنی :

از آنجا که معرفت ،سلامت ،رشد وتعالی و تقرب انسان به سوی خداوند متعال از دستاوردهای قرآن کریم است، دبیرستان برای آشنایی دانش آموزان با این معارف و علوم ،از طریق برگزاری کلاسها و مجامع این امر را میسر نموده است. 

 
نقشه سایت