چاپ خبر
سپهر دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸
روز دانش آموز
روز دانش آموز13 آبان مدرسه توسط دانش آموزان اداره گردید.
و هر دانش آموز یک مسئولیت را بر عهده گرفت 
به ترتیب : دانش آموز فاطمه بهمنش در سمت مدیر/ درسا اسدی در سمت معاون انضباطیی / زینب ملاحسنی در سمت دفتردار / نیکا امیرارجمندی در سمت معاون آموزشی / کیمیا عباسی در سمت مسئول پایه دوازدهم / مبینا محمدی در سمت مسئول پایه یازدهم / دنیا مصدقی فر در سمت مسئول پایه دهم و خانمها رکسانا و ترانه رفعت در سمت همیاران مدرسه را اداره گردند.
 
 
روز دانش آموز13 آبان مدرسه توسط دانش آموزان اداره گردید.
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.